Nadzwyczajne orędzie Przewodniczącego Episkopatu

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry, Drodzy Rodacy w ojczyźnie i na obczyźnie, „Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,28). 1.Przywołuję te słowa Ewangelisty Łukasza, podczas gdy – razem z Niedzielą Palmową – rozpoczyna się tydzień zwany Wielkim, wspominający mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Te… Czytaj więcej

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża… Czytaj więcej

TRIDUUM SACRUM

Drodzy Przyjaciele Poniżej zamieszczamy plan tegorocznego Triduum Paschalnego. Wg rozporządzenia Premiera RP i Ministra Zdrowia, do dnia 11.04.2020 r., w nabożeństwach może brać udział maksymalnie 5 osób. Prosimy was, abyście te Święte Dni przeżyli w swoich domach, łącząc się duchowo z nami, którzy będziemy celebrowali Tajemnicę Męki, Śmierci i Zmartwychwstania… Czytaj więcej

Droga Krzyżowa

Dziś o godz. 17:00 w naszym Kościele zostanie odprawiona kolejna Droga Krzyżowa w intencji naszej Ojczyzny, naszej parafii. Będziemy prosili Miłosiernego Boga, aby zlitował się nad nami i oddalił od nas epidemię koronawirusa. Jak wiadomo, na nabożeństwach w Kościele może przebywać maksymalnie 5 osób. Ponawiamy naszą prośbę: zostańcie w domu… Czytaj więcej

I Komunia Św. i Bierzmowanie

Drodzy Przyjaciele! Coraz więcej pojawia się pytań dotyczących I Komunii Świętej i Bierzmowania. W związku z panującą w naszym kraju epidemią koronawirusa, zarówno termin I Komunii Świętej i Bierzmowania zostaje przesunięty na późniejszy okres. Trudno nam, w obecnej chwili, podać kiedy to będzie. Wszystko będzie zależało od rozwoju epidemii oraz… Czytaj więcej

Komunia Duchowa

Jak dobrze przeżyć Mszę św. za pośrednictwem mediów? Aktywne uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej przez radio, telewizję czy internet wymaga przede wszystkim skupienia. Duchowa łączność mimo fizycznej nieobecności w kościele oznacza nastawienie się na przeżywanie Eucharystii, zjednoczenie z Panem, słuchanie Jego słowa. Duchowej łączności i aktywnego uczestnictwa w transmisji Mszy… Czytaj więcej

Ogłoszenia

Drodzy Przyjaciele! Kilka ważnych ogłoszeń. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca. Dzień modlitwy za kapłanów i o kapłanów. Prośmy Pana Żniwa, aby powołał z naszej parafii młodych ludzi do stanu kapłańskiego i zakonnego. Módlmy się, aby nigdy nie zabrakło serc gotowych oddać życie na Służbę Pana. I Piątek miesiąca… Czytaj więcej

Kilka ogłoszeń

Drodzy Przyjaciele! Jak wiemy, Rząd RP, wprowadził ograniczenia, mające na celu powstrzymać rozwój epidemii w naszej Ojczyźnie. Obecnie w Kościele, na Mszy Świętej, może przebywać maksymalnie 5 osób. To bardzo ważne. Prosimy, aby w tygodniu na Msze przychodziły tylko osoby, które związane są z daną intencją, w której sprawowana jest… Czytaj więcej

Chwila refleksji…

Ludzkość dostała dokładnie taką chorobę jakiej potrzebowała… Przestaliśmy szanować zdrowie, więc choroba uświadamia nam, że najbardziej powinno nam na Nim zależeć. Przestaliśmy szanować naturę i dlatego dostaliśmy taką chorobę, by przekonać się jak bardzo jest ona cenna. Przestaliśmy przebywać w rodzinach, więc ta choroba zamknęła nas w domach, aby nauczyć… Czytaj więcej

Zatrzymaj się… Pomyśl… Zaufaj…

Z Ewangelii według św. Marka: Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała…. Czytaj więcej