Grupa Wsparcia dla Uzależnionych

Siostry Albertynki wraz z Wolontariatem Parafialnym im. Św. Brata  w Igołomi organizują:

Grupę wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu:

dla tych, którzy poszukują motywacji do podjęcia leczenia odwykowego i trzeźwienia, jak również dla uzależnionych, którzy utrzymują abstynencję, podejmują leczenie uzależnienia, są członkami grup samopomocowych.

Przewiduje się 5 spotkań po 2 godziny, z poczęstunkiem, rozmową, świadectwami osób, które utrzymują abstynencję.

Spotkania będą odbywały się w ostatnie czwartki miesiąca, od kwietnia do sierpnia, od godz. 19.00 do 21.00, w salce parafialnej przy plebanii w Igołomi.

Materiały do spotkań będą współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Siostry Albertynki i Wolontariat Parafialny serdecznie zapraszają.

Przewiduje się 5 spotkań grupy po 2 godziny, z poczęstunkiem, rozmową, świadectwami osób, które utrzymują abstynencję.

Cel spotkań:

  • reintegracja społeczna
  • wzajemna pomoc w zdrowieniu
  • budowanie sieci wsparcia (osób, instytucji)
  • zmiana funkcjonowania psychologicznego
  • zmiana funkcjonowania społecznego
  • zwiększenie skuteczności własnych działań
  • propagowanie i rozwijanie zdrowego stylu życia
  • dostarczenie wiedzy z zakresu uzależnienia oraz możliwości leczenia.

Dodatkowo w ramach spotkań i zbudowania przyjaznej atmosfery zapewniony zostanie poczęstunek (kawa, herbata, ciasto, pizza, itp.)

Możliwość komentowania została wyłączona.