Wspólnota w Igołomi

Wspólnota w Igołomi

Albertynki zamieszkały w Igołomi 27.07.1986 r. w domu odstąpionym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Starowiejskich, które opuściło obsługiwaną przez długie lata placówkę. Był to budynek dawnej komory celnej wybudowany w drugiej połowie XIX w. (po 1857 r. – stąd wiemy, że budynek nie pamiętał pobytu Chmielowskich w tej miejscowości).

Aktualnie siostry prowadzą tutaj dom dla sióstr emerytek w nowym domu oddanym do użytku w 1994 r. Wspólnota liczy 19 sióstr – tworzą ją siostry starsze i niepełnosprawne ruchowo oraz kilka młodszych sióstr, które opiekują się nimi. Siostry emerytki po dziesiątkach lat ofiarnej pracy w domach pomocy społecznej i zakładach leczniczych tutaj znajdują miejsce na ostatni etap swojego życia. Pomimo braku zdrowia poświęcają bardzo dużo czasu na wypraszanie potrzebnych łask dla Kościoła i świata. Na miarę możliwości angażują się w drobne prace.

Siostra katechetka uczy religii w Gminnym Centrum Edukacji w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz w Samorządowym Przedszkolu w Igołomi. Prowadzi dwie grupy scholi „Magnificat”, która czynnie włącza się w życie liturgiczne parafii i działalność pozalekcyjną w szkole podstawowej.

W kościele parafialnym oraz w kaplicy cmentarnej posługuje siostra zakrystianka.

Siostry opiekują się także Muzeum Św. Brata Alberta, które od 2014 r. ma swoją nową siedzibę. Muzeum można zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie z siostrami. Koszt: dobrowolna ofiara.

 

Kontakt:

32-126 Igołomia 32

Tel: 12/ 287-30-08

e-mail: siostry.igolomia@gmail.com

Możliwość komentowania została wyłączona.