Sakrament małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej odpowiednio wcześnie, aby zarezerwować dzień i godzinę ślubu. Około trzy miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego. Konieczne są następujące dokumenty:

  • dowody osobiste
  • świadectwo chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii niż parafia ślubu) z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu lub osobne świadectwo bierzmowania
  • świadectwo ukończenia katechezy (indeks katechizacji)
  • zaświadczenie ukończenia kursu dla narzeczonych i spotkań w poradni rodzinnej
  • dane personalne świadków
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, jeżeli małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt związku małżeńskiego, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
  • wdowcy przynoszą ponadto cywilny lub kościelny akt zgonu poprzedniego współmałżonka

Jeśli narzeczeni są z innej parafii przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażający zgodę na spisanie protokołu i błogosławienie związku małżeńskiego w naszej parafii.

Możliwość komentowania została wyłączona.