Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych

Siostry Albertynki wraz z Wolontariatem Parafialnym im. Św. Brata Alberta w Igołomi, organizują:

spotkania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień
i patologii społecznych dla wolontariuszy i członków rodzin z problemem alkoholowym
pod hasłem: „Dzielmy się chlebem, dzielmy się Niebem, dzielmy się sobą – nie będziemy sami”.

Spotkania będą odbywały się w każdą 4-tą sobotę miesiąca, od kwietnia do lipca lub sierpnia, od godz. 18.00 do 20.00, w sali audiowizualnej Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi.

Materiały do spotkań będą współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Spotkania poprowadzi wolontaryjnie s. mgr Ewelina Półchłopek, albertynka – filolog, teolog, pedagog resocjalizacyjny, specjalista psychoterapii uzależnień.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się w najbliższym tygodniu do sióstr
albertynek – do S. Marii Kowalik, nr. tel. 604 230 633 lub osobiście.

Siostry Albertynki i Wolontariat Parafialny serdecznie zapraszają

Przewiduje się 5 spotkań psychoedukacyjnych i warsztatowych po 2 godziny lub 4 spotkania po 3 godziny: 2 godziny spotkania psychoedukacyjne i warsztatowe i 1 godz. konsultacji indywidualnych – w zależności od potrzeby.

Tematyka spotkań:

  • Jak rozumieć osobę uzależnioną?
  • Współuzależnienie – jak przetrwać w rodzinie z osobą uzależnioną?
  • Rodzina z problemem alkoholowym.
  • Dorosłe dzieci alkoholików – dziecięce traumy i trudne życie.
  • Przemoc w rodzinie a alkohol.

Cel spotkań:

  • dostarczenie fachowej wiedzy z zakresu objawów uzależnienia, psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby uzależnionej, funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym
  • wskazanie możliwości i sposobów ochrony własnej oraz zdrowego stylu życia
  • dostarczenie wiedzy na temat oferty pomocowej dla osób uzależnionych oraz członków rodzin osób uzależnionych
  • przeprowadzenie warsztatów komunikacyjnych (w jaki sposób rozmawiać z osobą uzależnioną?)

Uczestnicy zostaną obdarowani broszurami i folderami tematycznymi.

Możliwość komentowania została wyłączona.