Sakrament chrztu świętego

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

 

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielane w formie uroczystej podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 w I oraz III niedzielę miesiąca lub w sobotę po Mszy Świętej o godz. 18.00.

Rodzice zgłaszając dziecko do chrztu przynoszą do kancelarii parafialnej wymagane dokumenty:

– odpis aktu urodzenia dziecka z USC;

– świadectwo ślubu kościelnego (ewentualnie związku cywilnego);

– zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą przyjąć tę godność (chrzestni powinni je tam odbierać osobiście);

– podają dane personalne rodziców chrzestnych: imię i nazwisko i adres;

– W PRZYPADKU CHRZTU OSÓB MIESZKAJĄCYCH POZA NASZĄ PARAFIĄ KONIECZNA JEST ZGODA PROBOSZCZA PARAFII MIEJSCA ZAMIESZKANIA (TAKŻE Z ZAGRANICY).

Komentarze są wyłączone.