Sakrament chrztu świętego

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Sakrament Chrztu Świętego jest udzielane w formie uroczystej podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 w I oraz III niedzielę miesiąca lub w sobotę po Mszy Świętej o godz. 18.00.

Rodzice zgłaszając dziecko do chrztu przynoszą do kancelarii parafialnej wymagane dokumenty:

– odpis aktu urodzenia dziecka z USC;

– świadectwo ślubu kościelnego (ewentualnie związku cywilnego);

– zaświadczenia rodziców chrzestnych z parafii zamieszkania, że mogą przyjąć tę godność (chrzestni powinni je tam odbierać osobiście);

– podają dane personalne rodziców chrzestnych: imię i nazwisko i adres;

– W PRZYPADKU CHRZTU OSÓB MIESZKAJĄCYCH POZA NASZĄ PARAFIĄ KONIECZNA JEST ZGODA PROBOSZCZA PARAFII MIEJSCA ZAMIESZKANIA (TAKŻE Z ZAGRANICY).

  • Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

Kodeks Prawa Kanonicznego wskazuje, że chrzestnym może być ktoś kto:

  • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców (albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu oraz posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania);
  • ukończył 16 lat (chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku);
  • jest katolikiem;
  • przyjął sakrament bierzmowania i przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Możliwość komentowania została wyłączona.