Wolontariat

WOLONTARIAT  PARAFIALNY  IM. ŚWIĘTEGO BRATA ALBERTA
w  IGOŁOMI

Igołomia 32; 32-125 Wawrzeńczyce

tel. 739 090 281; 604 230 633; e-mai: wolontariat.igolomia@gmail.com

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego br., w naszej parafii powstał Parafialny Wolontariat im. Św. Brata Alberta pod patronatem i przy współpracy Księdza Proboszcza i Sióstr Albertynek.

Znamy dobrze dewizę życia św. Brata Alberta: „trzeba być dobrym jak chleb, który dla każdego leży na stole…”. Chleb jest naszym codziennym pokarmem, tak też dobro, miłość ma być naszym codziennym życiem.

Wolontariat pragnie to realizować w sposób zorganizowany przychodząc z pomocą osobom samotnym, chorym, potrzebującym różnorakiej pomocy.

Nie chodzi tu o robienie wielkich rzeczy. Może to być modlitwa za bliźniego, dobre słowo, bezinteresownie spędzony z kimś czas, pomoc w zakupach czy podwiezienie do lekarza, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych czy domowych.

Jeśli ktoś chciałby podzielić się swoimi umiejętnościami i czasem, nawet godzinę czy dwie raz na jakiś czas – zapraszamy do współpracy.

Spotkania zespołu Wolontariuszy, który obecnie liczy 5 osób odbywają się raz w miesiącu – w ostatnią sobotę miesiąca o godzinie 19:00, u Sióstr Albertynek – Igołomia 32, na których omawiane są bieżące zdania i cele.

Pomoc innym, samotnym, ubogim, schorowanym to wielki wyraz miłości, bo miłości nie udowadnia się słowami, ale czynem.

W posłudze wolontariusze spotykają się z różnymi potrzebami, dlatego osoby które nie dysponują czasem a chciałyby wesprzeć tę działalność, mogą przyjść z pomocą finansową.

Koordynatorką Wolontariatu jest Jolanta Wach-Stachoń przy współudziale sióstr albertynek.

                                                                       Zespół Wolontariuszy

Działalność Wolontariatu

Wolontariat przychodzi z pomocą osobom samotnym, chorym, potrzebującym różnorakiej pomocy, np. pomoc w zakupach, przygotowanie posiłku, obdarowanie obiadem czy innymi produktami żywnościowymi; podwiezienie do lekarza, pomoc w załatwieniu spraw urzędowych czy domowych, a przede wszystkim modlitwa, obecność z samotnymi, dobre słowo. Angażuje się również w rozwożenie darów żywnościowych, owoców otrzymywanych z hurtowni. Wolontariat wspomagał i organizował pomoc w remontach w kilku domach, dodatkowo w okresie Świąt dbał o zapewnienie świątecznej atmosfery. Poniżej przedstawiamy krótkie streszczenie naszej działalności w okresie 2 lat.

 • 2020
 • Powstanie wolontariatu w maju 2020
 • Przygotowanie paczek na Boże Narodzenie – z pomocą Ks. Proboszcza 27 rodzin otrzymało paczki świąteczne, stroiki, kartki z opłatkiem i życzeniami z ramienia Wolontariatu
 • 2021
 • Pomoc Wolontariatu w remontach

Wolontariat wspomagał i organizował pomoc w remontach w kilku domach. W 2021 roku dzięki Bożej Opatrzności, współpracy z GOPS-em, wsparciem różnych osób o wrażliwych sercach, a szczególnie Zgromadzenia Sióstr Albertynek udało się wyremontować:

 • w jednej rodzinie dom wewnątrz, zrobić łazienkę, chodnik z kostki brukowej
 • drugiej rodzinie: kuchnię, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, częściowo łazienkę,
 • w trzeciej rodzinie drzwi zewnętrze i częściowo doprowadzenie wody,
 • u samotnej osoby: dwa okna zewnętrzne oraz drzwi

Wiele przedmiotów, drzwi, mebli, kostka brukowa – w dobrym stanie, były darowane.

Drzwi zewnętrzne, nowe w dwóch domach i dwa okna nowe w jednym udało się zamontować, dzięki współpracy z Fundacją zagraniczną.

Częściowo prace były wykonane wolontaryjnie.

Jest konieczność kontynuowania remontów.

Są domy, w których nie ma jeszcze ciepłej wody, łazienki, czasem warunki bytowe uwłaczają ludzkiej godności. Często jest to związane z niepełnosprawnością, niezaradnością życiową, chorobą lub problemem alkoholowym.

 • Spotkania świąteczne
 • Marzec 27 rodzin zostało obdarowanych paczkami przygotowanymi przez Wolontariat oraz święconką.
 • Czerwiec – Z okazji Uroczystości św. Brata Alberta, Wolontariusze odwiedzili 26 rodzin, czy osób samotnych obdarowując ich drobnymi upominkami
 • Grudzień
 • Spotkanie ze św. Mikołajem:

Spotkanie ze św. Mikołajem zostało zorganizowane w sobotę 4 grudnia 2021r. w godzinach popołudniowych. Osoby, do których dedykowano to wydarzenie, przybyły na teren Domu zakonnego Sióstr Albertynek i zostały zaproszone przez „Aniołów” do sali audiowizualnej Muzeum św. Brata Alberta, należącym do Domu Zakonnego Sióstr Albertynek.

Grupę docelową stanowiły dzieci z wielodzietnych, ubogich oraz dysfunkcyjnych rodzin, które przybyły w towarzystwie opiekunów. Na spotkanie zaproszone zostały również dzieci z rodzin pełnych, celem wzajemnej integracji (dla tych dzieci paczki zostały ufundowane przez ich rodziców). W spotkanie zaangażował się Wolontariat Parafialny oraz amatorska Grupa Teatralna „Brawo My”. Członkowie Wolontariatu Parafialnego przygotowali dla dzieci 20 spersonalizowanych paczek mikołajkowych. Zwrócono uwagę, aby zawartość paczki była dostosowana do wieku dziecka. Siostry Albertynki przygotowały niespodziankę w postaci drobnych upominków, które trafiały do dzieci poprzez losy. Były to książki, zabawki, figurki porcelanowe.

 • Paczki świąteczne

Podobnie, jak w zeszłym roku Wolontariat wraz z Ks. Proboszczem naszej Parafii i Siostrami Albertynkami, ufundował paczki dla osób samotnych i ubogich. Tym razem, po raz pierwszy przy współfinansowaniu ze środków Wojewody Małopolskiego, w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą „Święta Bożego narodzenia – uśmiech nieba, uśmiech ludzkiej dobroci, nie jesteśmy sami”.

Zrobiono 50 paczek z artykułami żywnościowymi i 25 z artykułami czystościowymi. Wolontariuszki zrobiły też stroiki świąteczne dla każdej rodziny.

18 grudnia 5 pełnych samochodów osobowych z delegacjami wolontariuszy wyruszyło z życzeniami i darami świątecznymi na teren naszej Parafii, aby osobiście przekazać do każdego wyznaczonego domu.

 • Spotkanie wigilijne

24 grudnia w sam dzień wigilijny, również przy współfinansowaniu ze środków Wojewody Małopolskiego, w ramach konkursu z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą „Święta Bożego narodzenia – uśmiech nieba, uśmiech ludzkiej dobroci, nie jesteśmy sami”, po pierwszy zorganizowaliśmy Wigilię dla naszych Podopiecznych. Wigilia ta odbyła się o godzinie 12:00 w Domu Seniora w Koźlicy.

Zachowując wszelkie tradycje wigilijne razem z Ks. Proboszczem Janem Jurczakiem, Podopiecznymi i Wolontariuszami, po przeczytaniu fragmentu Ewangelii wg św. Łukasza, łamaliśmy sie opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia, po czym zasiedliśmy do syto zastawionego stołu. Oczywiście nie mogło zabraknąć tradycyjnego śpiewania kolęd. Po mile spędzonym czasie nasi Podopieczni zostali bezpiecznie przetransportowani do swoich domów. Jesteśmy pełni nadziei, ze ta inicjatywa będzie pielęgnowana i w przyszłym roku zostanie ponownie zorganizowana.

Pragniemy tu podziękować Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Igołomia-Wawrzeńczyce za udostępnienie nam lokalu, świątecznie przystrojonego.

 • 2022

W dniu 06.01.2022 w Święto Trzech Króli odbyła się zbiórka do puszek 2 593,80 PLN.

Bardzo serdecznie chcielibyśmy podziękować Wszystkim Ofiarodawcom za pomoc finansową i wsparcie naszych działań.

Wolontariat w liczbach

 • Ilość wolontariuszy na koniec 2020 roku – 6 osób
  • Ilość rodzin objętych opieką 2020 rok – 27 (35 osób)
  • Ilość wolontariuszy na koniec 2021 roku – 12 osób
  • Ilość rodzin objętych opieką stałą lub doraźną w 2021 roku – 50 (77 osób)

Możliwość komentowania została wyłączona.