WIZYTA DUSZPASTERSKA 8.01-13.01

Kontynuujemy wizytę duszpasterską. Jej celem jest spotkanie się kapłana z każdą rodziną i wspólna modlitwa o błogosławieństwo Boże. Zadbajcie o religijny charakter tego spotkania. Postarajcie się w miarę możliwości być w domu. Jeśli termin wizyty jest niedogodny, to można z księdzem ustalić inny.

Na stole przy zapalonej świecy stawiamy krzyż i naczyńko z wodą święconą, którą w te dni można zabrać z kościoła. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty z religii. Program kolędy wywieszony jest w gablocie przy kościele i na stronie internetowej parafii. Dziękujemy za zapewnienie transportu dla kapłanów w czasie kolędy.

Porządek wizyty duszpasterskiej:

  • Poniedziałek, 8 stycznia 2024 r.

9:00 – Szarbia od p. Elżbiety Wesołek, wszystkie domy po prawej stronie kaplicy

14:00 – Igołomia Droga na Posądze, od p. Wilkosz w kierunku Kościoła do p. Kaczmarczyka

  • Wtorek, 9 stycznia 2024 r.

9:00 – Szarbia, od p. Marcińskich do końca

14:30 – Stare Zofipole, od p. Mikuła do p. Mariusza Tkaczyk

  • Środa, 10 stycznia 2024 r.

9:00 – Glew, od p. Orzechowskich do p. Zapała

15:00 – Zofipole, boczna droga od p. Kowzuń

  • Czwartek, 11 stycznia 2024 r.

9:00 – Glew, od p. Krzysztofa Staniszewskiego do p. Andrzeja Orzechowskiego

9:00 – Zofipole – od strony Pobiednika, domy po stronie cmentarza, od p. Szewczyk do p. Samek

  • Piątek, 12 stycznia 2024 r.

9:00 – Glew, od p. Mariana Zapała do końca

  • Sobota, 13 stycznia 2023 r.

12:00 – Zofipole – początek od strony Pobiednika, domy po stronie Kościoła do p. Jazgar

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.