WIZYTA DUSZPASTERSKA 2.01-5.01

Kontynuujemy wizytę duszpasterską. Jej celem jest spotkanie się kapłana z każdą rodziną i wspólna modlitwa o błogosławieństwo Boże. Zadbajcie o religijny charakter tego spotkania. Postarajcie się w miarę możliwości być w domu. Jeśli termin wizyty jest niedogodny, to można z księdzem ustalić inny.

Na stole przy zapalonej świecy stawiamy krzyż i naczyńko z wodą święconą, którą w te dni można zabrać z kościoła. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty z religii. Program kolędy wywieszony jest w gablocie przy kościele i na stronie internetowej parafii. Dziękujemy za zapewnienie transportu dla kapłanów w czasie kolędy.

Porządek wizyty duszpasterskiej:

  • Wtorek, 2 stycznia 2024 r.

9:00 – Tropiszów Zakopane,  a następnie Tropiszów od p. Blitek do p. Hardyn

14:30 – Igołomia Szosa, od Złotnik, strona cmentarza, do p. Paluch

  • Środa, 3 stycznia 2024 r.

9:00 – Tropiszów Sachalina, od p. Gas, a następnie Tropiszów Dolna Kolonia, początek od p. Witulskich

15:00 – Igołomia Szosa, strona Kościoła, początek od Złotnik

  • Czwartek, 4 stycznia 2024 r.

9:00 – Tropiszów – Kamienna, od Kościelnik

9:00 – Igołomia Stara Droga, od pani Migas w kierunku Kościoła

  • Piątek, 5 stycznia 2024 r.

9:00 – Tropiszów – od Brzostku, od p. Piwowarczyk – p. Żarnik + działki nauczycielskie

14:00 – Igołomia – domy przy cmentarzu, od p. Płatek do p. Kwiatek

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.