Bierzmowanie – informacje dla kandydatów

Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła, nauczaniu religii w szkole (osoby spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenie o katechizacji) i parafialnym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu.

W ramach tego przygotowania młodzież po otrzymaniu indeksów bierzmowanych:

– uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej (udział potwierdzony podpisem kapłana w indeksie)

– przystępuje do spowiedzi w każdym miesiącu (przy okazji pierwszego piątku)

– uczestniczy w nabożeństwach związanych z okresem liturgicznym (obecność potwierdzona podpisem kapłana w indeksie)

  • Nabożeństwa różańcowe – październik
  • Msze święte roratnie w adwencie
  • Droga Krzyżowa
  • Gorzkie Żale
  • Nabożeństwa majowe

– uczestniczy w spotkaniach w kościele

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach formacyjnych lub niewypełnienie wymaganej obecności na nabożeństwach skutkuje wykluczeniem z grona kandydatów do bierzmowania.

Nieobecność powinna być usprawiedliwiona w terminie do 7 dni (w formie pisemnej z podpisem rodzica)

Każdy z kandydatów do bierzmowania jest zobowiązany dostarczyć:

wyciąg z księgi ochrzczonych (dotyczy kandydatów ochrzczonych w innej parafii) – do końca listopada

–  pracę pisemną na temat wybranego przez siebie patrona bierzmowania

KALENDARIUM:

24.06.2020 r. od godz. 15.30 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania ze Szkoły Podstawowej w Igołomi

24.06.2020 r. od godz. 19.00 – spotkanie z kandydatami do bierzmowania ze Szkoły Podstawowej w Tropiszowie i w Glewcu oraz z innych szkół

Na spotkanie należy przynieść ze sobą: Indeks do Bierzmowania, pracę pisemną o swoim patronie bierzmowania oraz należy podać informację dotyczącą świadka bierzmowania. Jest rzeczą wskazaną, aby powtórzyć sobie Mały Katechizm.

29.06.2020 r. godz. 18.00 – Msza Święta oraz próba przed bierzmowaniem

30.06.2020 r. godz. 18.00 – Msza Święta oraz próba przed bierzmowaniem

1.07.2020 r. – spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, dla rodziców, świadków i ich rodzin, o godz. 18.00 – Msza Święta, a po Mszy próba generalna

2.07.2020 r. godz. 19.00 – Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania pod przewodnictwem Ks. Bpa Damiana Muskusa

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.