Bierzmowanie – informacje dla kandydatów

Przygotowanie do bierzmowania, w naszej parafii, rozpoczyna się w klasie VI Szkoły Podstawowej. I obejmuje:

 • Dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

– przygotowanie rozpocznie się w II półroczu bieżącego roku szkolnego uroczystą celebracją z udziałem kandydatów oraz ich rodziców,

 • Dla uczniów klas VII szkoły podstawowej

15 spotkań wraz z celebracjami, udział w niedzielnej Eucharystii oraz wybranych nabożeństwach organizowanych w parafii.

jednodniowa pielgrzymka do wybranego miejsca kultu, np. jedno z pobliskich sanktuariów .

 • Dla uczniów klasy VIII Szkoły Podstawowej:

Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła, nauczaniu religii w szkole (osoby spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenie o katechizacji) i parafialnym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu.

W ramach tego przygotowania młodzież po otrzymaniu indeksów bierzmowanych:

– uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej (udział potwierdzony podpisem kapłana w indeksie)

– przystępuje do spowiedzi w każdym miesiącu (przy okazji pierwszego piątku)

– uczestniczy w nabożeństwach związanych z okresem liturgicznym (obecność potwierdzona podpisem kapłana w indeksie)

 • Nabożeństwa różańcowe – październik
 • Msze święte roratnie w adwencie
 • Droga Krzyżowa
 • Gorzkie Żale
 • Nabożeństwa majowe

– uczestniczy w spotkaniach w kościele

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach formacyjnych lub niewypełnienie wymaganej obecności na nabożeństwach skutkuje wykluczeniem z grona kandydatów do bierzmowania.

Nieobecność powinna być usprawiedliwiona w terminie do 7 dni (w formie pisemnej z podpisem rodzica)

Każdy z kandydatów do bierzmowania jest zobowiązany dostarczyć:

wyciąg z księgi ochrzczonych (dotyczy kandydatów ochrzczonych w innej parafii) – do końca grudnia

–  pracę pisemną na temat wybranego przez siebie patrona bierzmowania

 

Harmonogram spotkań przed Bierzmowaniem:

8.04.2024 r. (poniedziałek)– Po Mszy Św. o godz. 18.00 spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania

10.04.2024 r. – Egzamin przed Bierzmowaniem

 • Godz. 15.30 – Tropiszów
 • Godz. 15.50 – Glewiec
 • Godz. 16.30 – Igołomia

11.04.2024 r. – Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania o godz. 18.00 oraz próba

12.04.2024 r. – Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania o godz. 18.00 oraz próba

13.04.2024 r. – O godz. 16.00 – spowiedź przed Sakramentem Bierzmowania

15.04.2024 r. – godz. 18.00 – Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.