Bierzmowanie – informacje dla kandydatów

Kandydat do bierzmowania powinien uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła, nauczaniu religii w szkole (osoby spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenie o katechizacji) i parafialnym przygotowaniu do przyjęcia tego sakramentu.

W ramach tego przygotowania młodzież po otrzymaniu indeksów bierzmowanych:

– uczestniczy w niedzielnej Mszy Świętej (udział potwierdzony podpisem kapłana w indeksie)

– przystępuje do spowiedzi w każdym miesiącu (przy okazji pierwszego piątku)

– uczestniczy w nabożeństwach związanych z okresem liturgicznym (obecność potwierdzona podpisem kapłana w indeksie)

  • Nabożeństwa różańcowe – październik
  • Msze święte roratnie w adwencie
  • Droga Krzyżowa
  • Gorzkie Żale
  • Nabożeństwa majowe

– uczestniczy w spotkaniach w kościele

Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach formacyjnych lub niewypełnienie wymaganej obecności na nabożeństwach skutkuje wykluczeniem z grona kandydatów do bierzmowania.

Nieobecność powinna być usprawiedliwiona w terminie do 7 dni (w formie pisemnej z podpisem rodzica)

Każdy z kandydatów do bierzmowania jest zobowiązany dostarczyć:

wyciąg z księgi ochrzczonych (dotyczy kandydatów ochrzczonych w innej parafii) – do końca grudnia

–  pracę pisemną na temat wybranego przez siebie patrona bierzmowania

 

Harmonogram spotkań przed Bierzmowaniem:

17.04.2023 r. – Po Mszy Św. o godz. 18.00 spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania

19.04.2023 r. – Egzamin przed Bierzmowaniem

  • Godz. 15.00 – Tropiszów
  • Godz. 15.30 – Glewiec
  • Godz. 16.00 – Igołomia

20.04.2023 r. – Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania o godz. 18.00 oraz próba

21.04.2023 r. – Msza Święta dla kandydatów do bierzmowania o godz. 18.00 oraz próba

24.04.2023 r. – SPOWIEDŹ

25.04.2023 r. – godz. 18.00 – Msza Święta z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Janusza Mastalskiego

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.