Zgromadzenie

Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim

Zgromadzenie powstało w 1891 r. w Krakowie. Pierwsze siostry pochodziły z Podlasia i dołączyły do św. Brata Alberta, który 3 lata wcześniej złożył śluby i założył Zgromadzenie Braci Albertynów. Zajęły się prowadzeniem przytuliska dla bezdomnych kobiet na Kazimierzu. Kolejne lata przyniosły dynamiczny rozwój zgromadzenia na terenach ówczesnej Galicji. Pierwszą przełożoną generalną została mianowana w 1902 r. s. Bernardyna Jabłońska. Po śmierci św. Brata Alberta napisała Konstytucje i zadbała o ich kanoniczne zatwierdzenie. Założyciel wprowadzał siostry w tajemnicę Bożej miłości wykorzystując spuściznę św. Franciszka z Asyżu i św. Jana od Krzyża. Posługa ubogim była prostą konsekwencją doświadczenia darmowej miłości objawionej szczególnie podczas Męki Pana Jezusa (obraz „Ecce Homo”). Ta miłość przemienia siostry i uzdalnia do służby braciom na wzór Jezusa umywającego nogi uczniom. Postawa „wywdzięczenia się” za otrzymane miłosierdzie jest fundamentem powołania albertynki, która dzięki mocy płynącej z Eucharystii odkrywa w sobie zdolność do dobroci na wzór chleba, pomimo swoich słabości. W tym duchu wdzięczności siostry podejmują posługę cierpiącym, ubogim, bezdomnym, niepełnosprawnym (czyli umiłowanym braciom i siostrom Chrystusa) w Polsce i poza jej granicami (USA, Ukraina, Włochy), angażując się również w działalność misyjną Kościoła (Boliwia, Argentyna, Syberia). Albertynki można spotkać dziś w przytuliskach dla bezdomnych, w kuchniach dla głodnych, domach samotnych matek, w domach pomocy społecznej dla niepełnosprawnych i chorych psychicznie, domach opieki dla osób starszych, hospicjach, domach księży emerytów a także na placówkach parafialnych.

Czytaj więcej link www.albertynki.pl

Dla młodzieży: http://otworzserce.pl/

Profil na portalu Facebook: https://pl-pl.facebook.com/albertynki.przyjaciele/

Możliwość komentowania została wyłączona.