BIERZMOWANIE 2023

25 kwietnia 53 osoby z naszej Parafii przyjęło Sakrament Bierzmowania.

Sakramentu udzielił Ks. Bp Janusz Mastalski.

Młodzież, dziękując Księdzu Biskupowi, powiedziała:

„Ekscelencjo, Czcigodny Księże Biskupie!

Dziś, dzięki Twej biskupiej posłudze otrzymaliśmy Ducha Świętego. On napełnił nas Swoją miłością, światłem i mocą. Chcemy powrócić do naszych domów, szkół, przyjaciół, w mocy Ducha Świętego. Chcemy odważnie głosić naszym życiem, jak Apostołowie, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem.

Księże Biskupie!

Wiele razy przypominano nam, że przystępując do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w nowy sposób łączymy się z Bogiem i wspólnotą Kościoła poprzez przyjęcie znamienia Ducha Świętego. Nasze bierzmowanie stało się możliwe dzięki twojej, księże Biskupie, posłudze. Dlatego pragniemy wyrazić wdzięczność nas wszystkich za Twoją obecność wśród nas. Dziękujemy, że zechciałeś być narzędziem w ręku Boga. A ponieważ wiemy, że spoczywa na Tobie szczególna odpowiedzialność za Kościół, który wspólnie tworzymy, pragniemy zapewnić, że naszą wdzięczność przede wszystkim chcemy wyrazić poprzez naszą modlitwę i postawę godną chrześcijanina. Niech dobry Bóg wspiera księdza Biskupa w posłudze pasterskiej.

Gorące podziękowania chcemy również wyrazić naszym rodzicom, opiekunom i chrzestnym. Dziękujemy za przykład wiary i miłości oraz troskę o nasz wszechstronny rozwój. Postaramy się naszym dobrym życiem odwdzięczać za to wszystko co dla nas robicie. Wyrażamy wdzięczność za opiekę i spotkania formacyjne, dziękujemy kapłanom i katechetom, którzy pomagali nam przygotować się do sakramentu bierzmowania przez posługę sakramentalną i katechezę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszej formacji i przygotowania dzisiejszej uroczystości. Te podziękowania składamy na ręce naszego Księdza Proboszcza Jana. Niech Chrystus – Król Wszechświata obdarza Was swoim błogosławieństwem oraz łaskami. Dziękujemy wreszcie wszystkim zgromadzonym na tej uroczystości, za modlitwę w naszej intencji. Prosimy, nie ustawajcie w modlitwie za nas, abyśmy wytrwali w dobrych postanowieniach i byli godnymi świadkami wiary.”

Życzymy młodzieży bierzmowanej, aby Duch Święty obdarzył ich Swoimi Siedmioma Darami, aby mężnie wyznawali swoją wiarę i postępowali wg jej zasad.

Zapraszamy do zobaczenia galerii z tej niezwykłej Uroczystości.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.