Warsztaty Szkoleniowe

Siostry Albertynki wraz z Wolontariatem Parafialnym im. Św. Brata Alberta w Igołomi, organizują:

warsztaty szkoleniowe z zakresu podstawowej opieki nad osobami obłożnie chorymi i niepełnosprawnymi dla wolontariuszy i innych chętnych osób, pod hasłem: „ Za św. Bratem Albertem, im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba”.

Warsztaty będą współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego.

Będą odbywały się w każdą 3-cią sobotę miesiąca, od maja do października, od 15.30 do 17.30, w sali audiowizualnej Muzeum św. Brata Alberta w Igołomi.

Warsztaty przeprowadzi wykwalifikowana, doświadczona wieloletnim stażem pielęgniarka – mgr Barbara Górny, aktualnie pracująca w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Tematyka warsztatów teoretyczna i praktyczna będzie dotyczyła zrozumienia potrzeb chorego, umiejętności nawiązywania kontaktu i różnorakiej pomocy choremu.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się w najbliższym tygodniu do sióstr albertynek – do S. Marii Kowalik, nr. tel. 604 230 633 lub osobiście. Liczba osób jest ograniczona.

Serdecznie zapraszamy

Siostry Albertynki i Wolontariat Parafialny

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.